KrisWEB

HTML
Język HTML (HiperText Markup Language) to standard przy tworzeniu stron internetowych. Za jego pomocą możliwe jest przedstawienie tekstu, grafiki i innych elementów multimedialnych w postaci statycznych stron. Połączenia pomiędzy poszczególnymi stronami są realizowane za pomocą tzw. łączy (ang. hyperlink). Dzięki temu powstają aktywne serwisy WWW, katalogi i inne.

PHP
W odróżnieniu do statycznych stron internetowych tworzonych przy pomocy języka HTML technologia PHP (Personal Home Page) umożliwia dynamiczne tworzenie strony. Tworzenie to odbywa się po stronie serwera w momencie wywołania danej strony. Podstawową zaletą tej technologii jest możliwość tworzenia dowolnie skomplikowanych serwisów WWW oraz aplikacji internetowych. Dodatkową zaletą jest możliwość przeniesienia na dowolna platformę systemową co w przypadku ASP nie jest możliwe oraz to że jest to oprogramowanie dystrybuowane i wykorzystywane na licencji OpenSource. Bardzo często język PHP jest wykorzystywany razem z bazami danych. Najczęściej z mySQL oraz PostgreSQL.

mySQL
MySQL to najpopularniejsza baza danych wykorzystywana do tworzenia serwisów internetowych. Dostępna jest ona na zasadach Open Source. Bardzo dobra wydajność i szybkość działania czyni tą bazę danych bardzo dobrym narzędziem webmastera. Dodatkowym atutem tego środowiska jest bogata lista funkcji a co za tym idzie możliwości.

Flash
Klasyka prezentacji multimedialnych oraz animacji internetowych. Standard ten pozwala na tworzenie animacji komputerowych wykorzystujących zarówno grafikę rastrową jak i wektorową, elementy dźwiękowe i inne. Do uruchomienia animacji storzonej we Flash'u niezbędne jest posiadanie zainstalowanego w systemie odpowiedniego odtwarzacza.

CSS
Standard CSS (Cascading Style Sheet) pozwala na łatwe zapanowanie nad wyglądem poszczególnych elementów strony internetowej. Stosowanie tego standardu w serwisie internetowym pozwala na łatwe zarządzanie wyglądem poszczególnych elementów i pozwala na dokonywanie globalnych zmian w całym serwisie z poziomu jednego pliku css. Zwiększa to szybkość ładowania stron oraz ergonomie serwisu WWW.

JavaScript
Jeden z pierwszych, a zarazem najpopularniejszy język skryptowy. Za jego pomocą można wprowadzić dynamikę na statycznych stronach internetowych napisanych w HTML’u. Obie te technologie współdziałają ze sobą. Niestety pojawiające się rozbieżności w interpretowaniu poszczególnych funkcji w przeglądarkach konkurencyjnych producentów sprawiły, że skryty nie zawsze są prawidłowo interpretowane we wszystkich przeglądarkach.

DHTML
Z połączenia HTML wraz z CSS i JavaScript'em powstał standard określany mianem DHTML (Dynamic HTML). Umożliwia on dodawanie dynamicznych elementów na stronie internetowej (np. zmieniające się przyciski, linki, itp.)

PDF
Format PDF jest obecnie standardem publikacji elektronicznych. Pozwala on na połączenie różnych formatów plików w postać jednego pliku, który można przeglądać niezależnie od aplikacji w których powstały poszczególne fragmenty pliku. Podstawowym przenaczeniem jest tworzenie elektronicznych dokumentacji, katalogów oraz różnego rodzaju dokumentów z tworzeniem interaktywnych formularzy włącznie. Różne możliwości optymalizacji zawartości dokumentu pozwalają na szybszy podgląd, mniejszy rozmiar pliku bądź dostosowaną jakość wydruku. Do przeglądania dokumentów w postaci PDF niezbędne jest posiadanie przeglądarki np.: Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2005-2010 KrisWEB